Naše dvorní knihařka Jitka Kotková má opravdu „zlaté české ručičky“, kterými pečuje nejen o vaše knihy, ale věnuje se i tvorbě různých šperků a jiných pěkných věciček. Jednu ze svých technik – šňůrkování ukazovala...

Více